จำเป็นแค่ไหนถึงต้องใช้ IT

ในการบริหารจัดการทางธุรกิจในปัจจุบันนี้คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ว่าการบริหารจัดการทางด้านไอทีเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนสำหรับการทำธุรกิจที่ต้องมีการปรับตัว และต้องมีความยืดหยุ่นในการจัดการ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่ปกติที่มาอย่างฉับพลัน เช่น โควิด 19 สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการใช้ชีวิตประจำวันของคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการทางด้านธุรกิจจึงต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วไปพร้อมๆกับเทคโนโลยี

ประโยชน์ที่สำคัญในการใช้งานไอทีคือความสามารถในการวางแผนล่วงหน้า ประมาณการและรวมถึงการทราบสถาณการณ์ของธุรกิจในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที เพื่อที่จะนำไปวางแผน ตัดสินใจ และปรับใช้กลยุทธเพื่อการบริหารให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน

ปัญหาอย่างหนึ่งที่หลายธุรกิจประสบ คือ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ หรือนักพัฒนาทางไอที ที่สามารถประยุกต์การจัดการทางด้านไอที เข้ากับโมเดลทางธุรกิจได้ดี หรือการที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากในการตัดสินใจลงทุนทางด้านไอที แต่เมื่อนำระบบงานมาใช้กับธุรกิจก็ไม่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

แนวโน้มในอนาคตในการใช้งานซอฟต์แวร์ จะมีทางเลือกให้ท่านเลือกใช้อย่างมากมาย แต่สิ่งที่ท่านจะขาดไม่ได้ คือผู้ที่สามารถแนะนำให้ท่านได้เลือกใช้ในสิ่งที่เหมาะสมที่สุด และจะนำประโยชน์มาให้กับการบริหารจัดการธุรกิจของท่าน

เรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำ

admin@upoint.app