About Upoint

แพลตฟอร์มระบบสะสมแต้ม ให้บริการสะสมแต้มแก่ร้านค้า และลูกค้า

โมเดลการสะสมแต้ม 2 แบบ ได้แก่ แต้มแบบคะแนน และแต้มแบบส่วนลด

ระบบสะสมแต้มแบบคะแนน

เหมาะสำหรับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า ที่จะสมนาคุณลูกค้าเมื่อจำนวนการซื้อของลูกค้าถึงยอดที่กำหนด เช่น ร้ายจำหน่ายกาแฟ จะมอบกาแฟฟรี 1 แก้ว เมื่อลูกค้าซื้อครบ 10 แก้ว

ระบบสะสมแต้มแบบส่วนลด

เหมาะสำหรับร้านค้าที่ต้องการส่งเสริมการขายด้วยการมอบส่วนลด ตามจำนวนครั้งของการซื้อสิ้นค้า เช่น 1 แต้ม จะลดให้กับลูกค้าในการซื้อครั้งถัดไป 5% หรือ 5 แต้มจะลดให้กับลูกค้าในการซื้อครั้งถัดไป 15%